Toiminta

Seurat

Laukaan rauhanyhdistys järjestää hartaustilaisuuksia, seuroja. Niitä pidetään oman toimitalon lisäksi mm. kodeissa, kirkoissa ja kouluilla. Seurojen ohjelma koostuu rukouksista, saarnoista, virsien ja Siionin laulujen laulamisesta sekä vapaasta keskustelusta.

Tarkemmat tiedot seura-ajoista ja paikoista löytyvät toimintakalenterista.

Lapsi- ja nuorisotyö

Lapsen ensimmäinen kosketus nuorisotyöhön tulee joko pyhäkoulussa tai päiväkerhossa. Lapsi saattaa tulla jo kolmen vuoden iässä pyhäkouluun, jota käydään noin kymmenen vuoden ikään. Päiväkerhossa käydään neljä-kuusivuotiaina.

Jeesus sanoo: Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä, heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Lähetys- ja kastekäskyn mukaan työ lasten ja nuorten keskuudessa on opettamista. – Opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.

Varhaisnuorille ja nuorille järjestetään raamattuluokkia ja nuorten iltoja sekä retkiä. Tarkemmat tiedot tapahtuma-ajoista ja paikoista löytyvät toimintakalenterista.